آخرین اخبار از بارندگی ها و سیل در کشور؛ ستاد بحران: سیلاب شهر پلدختر ...

براساس هشدار سازمان هواشناسی کشور روز دوشنبه ۱۲ فروردین تا حد امکان از سفر به مناطق غرب و جنوبغرب کشور خودداری و در صورت لزوم با آگاهی و آمادگی در برابر شرایط جوی مخرب اقدام شود....