حذف صفر‌ها مشکلی را حل یا کم نمی‌کند؟تقریباً بخش عمده‌ای جریان‌های مخت...

لایحه حذف چهار صفر دومین موضوعی است که در سال‌جاری از سوی دولت بر اجرای آن اصرار می‌شود، اما تقریباً بخش عمده‌ای جریان‌های مختلف فکری آن را اولویت شرایط امروز نمی‌دانند و با واکنش‌های متعدد و منفی رو...