سیب‌زمینی ۴۰۰۰ تومانی مناسب کشاورز و مصرف‌کننده!...

رییس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار یزد قیمت اعلام شده سیب‌زمینی به ازای هر کیلوگرم ۴۰۰۰ تومان در میادین را حاصل بررسی‌های کشوری عنوان کرد و گفت: این قیمت برای هر دو گروه کشاورز و مصرف‌کننده، قیمت منا...

۱۰ دلیل دربارۀ پیامدهای مثبت تغییر واحد پول ملی حذف صفرها؛ نمایشی بی‌ح...

در نگاه بدبینانه این یک کار نمایشی یا ناقص است و چون همراه با اصلاح دیگر ساختارها صورت نمی پذیرد صفرها یکی یکی بازمی گردند. زیرا صفرها نشانه ای از وضعیت تورمی اقتصاد ایران در قریب ۵۰ سال گذشته است. د...