القدس العربی: چرا این روزها سعودی ها تصمیم به آشتی با ایران گرفته اند؟...

نشانه ها مبنی بر وجود تعامل دیپلماتیک میان کشور پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و نیز میان بازوهای سیاسی و نظامی دو طرف رو به افزایش است. این مسئله تغییرات قابل ملاحظه ای را در چندین کشور...

پرستار؛ فرشته‌ رحمت برای بیمار

پرستار چون با بیمار سر و کار دارد، با بیداری و دردکِشی سر و کار دارد و رنجش بیشتر از دیگران است؛ بنابراین حرفه‌اش حرفه عزیز و باارزشی است. اینها حقایق است؛ نه این‌که مردم بخواهند با پرستاران – ...