10 هزار کودک یزدی سوء تغذیه دارند/ افزایش بیش از اندازه وزن کودکان نیز...

حدود 10 درصد یعنی 10 هزار نفر از کودکان استان سوء‌تغذیه دارند که سوء تغدیه نیمی از آنها ناشی از کم‌خوراکی است و نیم دیگر نیز از پرخوری رنج می‌برند.سوءتغذیه در هر سن و سال و هر منطقه جغرافیایی این کره...