طالبی : 20 هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی و پشتیبانی با حدود 73...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: تاکنون با 24 نشست با 121 مصوبه در این ستاد برای برگزاری مطلوب انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تشکیل شده است. محمدع...